Tijdlijn

De Opwettense watermolen en haar historie

 

De Opwettense watermolen heeft een sterk afwisselende geschiedenis gehad; zowel wat zijn eigenaren als zijn bestaan betreft.

 

In de 11 eeuw            is de molen voor het eerst gebouwd door monniken van de Benedictijner abdij van St. Truiden in België.

 

Na 1300                       Zijn de Heren van Dieteren (Heerlijkheid bij Susteren) eigenaar.

 

13 mei 1335                Gosewinus van Dieteren (ook wel Gosewinus van Moedel genoemd).

 

1337                             Gosewinus van Dieteren draagt de molen over aan Otto van Cuyk

 

± 1350                          Jan Dickbier Janssens uit 's Hertogenbosch.

 

14 juli 1410                 Hendrik Jan Dickbier (heer van Mierlo?)

 

31 jan. 1429                Wouter Gouarts Bock is de eerst bekende pachter.
Hij huurt van de Heer van Mierlo voor een periode van vier jaar de molen; te beginnen op St. Jansdag (24 juni). De pacht moet in vier termijnen worden voldaan; n.l. op St. Remigius, op Corsavent (kerstavond), op Pasen en op St. Jan.

 

19 juli 1453                 Domicellus Johan van Megen, Heer van Mierlo; geeft de molen in pacht aan Hendrik Selen, zoon van Gerard Celen uit Helmond, op voorwaarde dat de mulder ook de jaarlijkse cijnzen betaalt. De watermolen en de visvijver van de molenwiel werden daarin als een onverdeeld bezit beschouwd.
De jaarlijkse pacht was 16 mud rogge (Nuenense maat).

 

29 sept. 1532              Raes van Grevenbroek (een nieuwe eigenaar) vermaakt de heerlijkheid Megen en zowel de Collse als Opwettense molen aan zijn neef Jan van Grevenbroek. Deze krijgt uit de Opwettense molen 16 mud rogge als grondrente.

 

10 apr. 1 545               Keizer Karel V, koning van Spanje en Heer der Nederlanden, zet de PEGEL op de Domme!.

 

1567                             Jonker Rutger van Berkel eigenaar van de watermolen. Deze was gehuwd met Livinia van Couwenhoven.
Bij haar dood komt in Opwetten voor de helft aan Johanna de Quesnoy, weduwe van Jacob van Couwenhoven en voor de andere helft aan Floris van Eyk als Heer van Nuenen, Gerwen en Opwetten.
Later komt Floris van Eyk in het bezit van de gehele molen.

Na hem komt zijn zoon Floris Junior van Eyk.
Deze was gehuwd met Machteld Jacoba van den Poll, vrouwe van Isendoorn, Dreumel, Nuenen enz.
Machteld Jacoba van den Poll wordt na de dood van haar man in een akte als eigenaresse genoemd. In haar tijd,

dec. 1664                    gaat de molen in vlammen op (waarschijnlijk aangestoken door rondtrekkende bendes; een brandbrief is echter niet gevonden).

 

1 mei 1726                  Accountants document en verklaring.

 

20 mei 1739                Johan Sengers in akte genoemd als molenaar.

 

10 nov. 1764               In de nacht van 10 op 11 november 1764 brandde de waterkoren en oliemolen met de daarbij staande boerenwoning, schuur en stalling af.(jaartal genoemd in akte van de Staten Generaal. De akte is een antwoord op een verzoek van de eigenaar van de molen, Johan Sengers om financiële hulp). De molens warden herbouwd zoals ze nu bestaan: korenmolen en houtzaagmolen,oliemolen en molenaarshuis.

Het jaartal op de zijgevel is dus niet de herbouwdatum van het huis zoals uit dit document blijkt, maar dit zou 1765 of 1766 moeten zijn. De taxatiewaarde was in februari 1765 vijfenvijftig gulden.

 

1774                             29 ?

 

6 febr. 1802                 Th. J. Sengers verzoekt aan de Ontvanger-Generaal en Rentmeester der Domeinen te 's-Hertogenbosch cm antwoord op zijn verweer betreffende het schouwen bij de Opwettense watermolen en om terugzending van de bewijsstukken.

 

17 april 1807               Alle oude Jacht- en Visrechten van vroeger warden vervallen verklaard.

 

17 mei 1807                Er komt een officiële waarschuwing: de wet op de Jacht- en Visrechten mag niet overtreden worden.

 

13 juli 1810                 Sengers benoemd door keizer Napoleon tot lid van de Arrondissementsraad in Eindhoven.

 

1811                             Sengers eigenaar; deze word op 3 juli 1811 in naam van keizer Napoleon benoemd tot “Suppliant de juge de Paix" (plaatsvervangend vrederechter) van het kantongerecht te Asten.

 

1 maart 1831               Afwijzend antwoord (van Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant) op het verzoek van de kinderen Theodorus Johannes Sengers om op hun water-koren, vol- en oliemolen een pel- en grutmolen te mogen maken.

 

12 mei 1834                Kinderen Theodorus Johannes Sengers beargumenteren de afwijzing en herhalen hun verzoek om ook een pel- en grutmolen te mogen oprichten.

 

10 maart 1835            Antwoord Gedeputeerde Staten aan de kinderen Th. J. Sengers: koren- en gruttersmolen mogen niet gezamenlijk bij een molenaar in gebruik zijn; een pelmolen mag wel in de koren en volmolen worden opgericht.

 

na 1838                       De visvijver in de molenwiel was in 1453 wel als vast bij de molen behorend verkocht, maar het Reglement van het Waterschap De Dommel maakte een scheiding tussen watermolen en molenwiel.
Volgens de rijksveldwachter viel nu de visvijver onder de nieuwe Jacht- en Viswet. Senders en de veldwachter kregen hierover een meningsverschil; Senders viste toch in de molenwiel. Hij kreeg een bekeuring. Hij weigerde te betalen en moest voorkomen bij het kantongerecht in Asten. Met een lijst van verboden en toegestane methoden uit de wetten van 1808 en 1838 vocht hij de bekeuring aan en werd in zijn gelijk gesteld.

 

12 april 1842               J.T. Sengers koopt twee percelen grond.

 

6 april 1843                 J.Th. Sengers koopt stukken grand

 

30 nov. 1845               De kinderen van Theodus Johannes Sengers, (in het stuk gepatenteerd molenaar, bakker en landbouwer genoemd) verzoeken toepassing van artikel 51 voor de uitoefening van hun beroep.

 

21 februari 1848        Johannes Andreas Sengers koopt vaste goederen te Nuenen.

 

april 1851                    Jacobus de Greef, wever te Nuenen, verkoopt per 1 januari 1852 twee percelen grond aan Johannes Franciscus Sengers en Johannes Andries Sengers.

 

26 mei 1854                Johannes A. Sengers aangeklaagd de aangepote heesters langs de dijk niet te hebben geruimd.

 

8 juni 1854                  Johannes Sengers Francis zoon en Johannes Francis Sengers Theodorus zoon en Johannes Franciscus Sengers en Johannes Andreas Sengers kopen cielen van een openbare verkoping door notaris A. Schutjens.

 

9 juni 1854                  De kinderen van Theodorus Sengers krijgen een proces-verbaal voor het aanplanten van heesters op de weg langs de beemdkant bij de sluis.

 

1866                             Johannes Franciscus Sengers en Johannes Andries Sengers betalen te Helmond f 45,19 om het tiendrecht van de Staat af te kopen. De vlees- en bloedtiend, rustende op hun percelen blijft echter gehandhaafd.

 

28 juni 1867                Th. J. Sengers en J.A. Sengers betalen de kosten van de hypothecaire overschrijving van een akte. Gekocht via notaris Panken.

 

1866                             Johannes Franciscus Sengers en Johannes Andries Sengers kopen het tiendrecht af, uitgezonderd de vlees- en bloedtiend.

 

10 mei 1870                Gerardus van Hoorn is door trouwen met Maria Wilhelmina Sengers mode in het bezit gekomen van de molen.

 

22 maart 1879            Gerardus van Hoorn, molenaar, wordt als gebruiker van de watermolen betrapt bij het schutten van het water in de Dommel, zodat het 10 centimeters boven het zomerpeil was gerezen. Hij wordt daarom op 22 april 1879 gedagvaard voor het kantongerecht te Eindhoven.

 

±1900                           De weg van Nuenen naar Eindhoven liep vroeger over het erf, tussen het molenaarshuis en de korenmolen achter de boomgaard door, over de sluis richting Tongeren.
Er liep toen ook een wegje door de boomgaard met een Tsplitsing via een brugje richting waar nu de Opwettenseweg loopt.
Op het Eindhovense deel van de grond heeft er waarschijnlijk ook een afslag in de weg gezeten, nu nog duidelijk te zien aan de eikenlaan aldaar. Zie bijlage I.

1910                             Tot ± 1910 is er een cafe-herberg geweest in het pand Opwettenseweg 201, de tafel uit dit gastenverblijf is nog aItijd aanwezig.

 

1 augustus 1911        Maria Wilhelmina Sengers en Anna Catharina Sengers, eigenaren van de watermolen te Opwetten protesteren bij het bestuur van het Waterschap De Dommel tegen de wijziging van de data van het zomer- en winterpeil (eerst 1 april en 15 Oktober; gewijzigd in 15 maart en 1 november).

 

1917                             Piet en Frans van Hoorn eigenaars via openbare veiling uit een onverdeelde boedel (de broers Frans en Piet lieten, via een stroman, net zolang bieden totdat Frans zijn hoed af zou zetten. De hoed werd niet afgezet, dus de molen werd gekocht).

 

1931                             De schuur achter de molenaarswoning (toen 36 meter lang) brandt voor 50% af. Omdat er geen behoefte was aan een zo grote ruimte is hij voor 50% hersteld tot de tegenwoordige lengte van 19 meter.
Zie tekening van N. Nagtgaal, bijlage I.
Rond 1800 heeft een franse officier die met zijn soldaten in de molens gelegerd was, op de open haard in de woonkamer van het molenaarshuis de molens, het huis en de schuur geschilderd zoals het toen was. Die schildering is nog steeds in takt (zie foto's). Zie bijlage I en II.

 

1939                             In 1939 wordt de Dommelbrug vervangen door de huidige betonnen brug.

 

1942                             De familie Van Hoorn stopt met het boerenbedrijf; de kostwinning vindt plaats uit de molens, het houtzagen en de handel in granen en veevoeders.

 

1968                             In 1968 is J.F.J. van Hoorn (Frans) overleden, waardoor zijn echtgenote 50% van het vruchtgebruik van het bezit erfde, en Gerardus van Hoorn (geboren 12104/1925) de andere 50%.
Vervolgens heeft Gerardus van Hoorn de 50% van zijn moeder gekocht. Moeder van Hoorn mocht in het woonhuis blijven wonen onder voorwaarde dat zij oom Piet moest blijven verzorgen, toen 96 jaar oud.

 

18 jan. 1972                Door brand worden vernield:
- een verkoopschuur van 400 m2
- een open houtopslagplaats van 165 m2

Noch de verkoopschuur noch de houtopslagplaats zijn op het terrein herbouwd. Zie bijlage II.

 

1973                             Plaatsing gevelsteen bij gelegenheid van de 100e verjaardag van Piet van Hoorn en planting van de eikenboom tegenover het molenaarshuis.

 

1982                             Door brand vernield de houten bungalow in de huidige tuin van het molenaarshuis. Die bungalow is niet herbouwd. Zie bijlage II.

 

1998                             Verkopen Gerardus van Hoorn gehuwd met Elisabeth Wilhelmina Lamberta de Kruijf het olenaarshuis en de molens met bijgebouwen aan Petrus Daniël Geboers, welke hoopt na het indienen van zijn bouw- en verbouwplannen, hiervoor zo snel mogelijk een vergunning te verkrijgen.

 

9 feb. 1998                  is het voorlopig koopcontract getekend; op dinsdag

2 Juni 1998                 is de daadwerkelijke overdracht.

 Contact the webmasterCopyright © 2013 All rights reserved.Updated:  Saturday, February 22, 2020